Funderingsherstel

Verzakking bij aanleg Noord-Zuidlijn

door Victor de Waal, vrijdag 12 september 2008

Onlangs is er voor de tweede keer verzakkingsschade ontstaan tijdens werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het Parool heeft op 12 september gemeend mij te moeten citeren. In de krant wordt gesuggereerd, dat ik van mening zou zijn, dat het gebeurde het begin is van een reeks van ernstigere problemen.

Dat is niet juist. Ik heb dat ook niet gezegd. Mijn visie, zoals gemeld aan Het Parool, is de volgende.

Risico

De Noord-Zuidlijn is een ingewikkeld project. Men past veel technieken toe met weinig of zelfs geen ervaring onder deze omstandigheden. Dat is al een risico. Maar daarnaast is de praktische ervaring, dat bij diepe bouwputten, zoals hier, bijzonder regelmatig schades aan belendingen voorkomen. Daar het hier ook een groot project betreft, is het risico in dit geval bijna zekerheid dat er ergens ook problemen zullen optreden. Over het vervolg van het project, kan ik alleen maar zeggen, dat er nog steeds de risico's (bijna zekerheid) zijn die samenhangen met een groot project zijn. Het kan tegenvallen of goed uitpakken. Met gedetailleerde informatie - die ik niet heb - zou er wellicht meer over te zeggen zijn.

Onderzoek

In 1997 is er in Amsterdam discussie geweest over beslissing voor het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. Daarna is er een referendum georganiseerd. In dit stadium is door de adviseurs van de gemeente steeds gesteld dat er de genoemde risico's overdreven zouden zijn. Er werden tenslotte miljoenen uitgegeven aan onderzoek, metingen, ontwerp en adviezen door allemaal gerenommeerde ingenieursbureaus. Van politieke kant werd gesteld, dat als er ook maar één pand gesloopt zou worden voor de Noord-Zuidlijn, deze niet door zou moeten gaan. Ik heb Prof. Johan Bosch vele malen op de televisie en in de rechtszaal horen verkondigen dat het allemaal veilig en goed begeleid door deskundigen niet mis kon gaan. Deze uitspraken werden gesteund door een reeks gerenommeerde ingenieursbureaus en deskundigen. Er zou voor miljoenen aan metingen en onderzoek gedaan worden, zodat er nauwelijks iets mis kon gaan.

Deskundigen

Quatsch! Mijn visie is destijds gepubliceerd in de Volkskrant. Ik was de enige binnen het vakgebied, samen met enkele gepensioneerden, die heeft verteld hoe de vork in de steel zit. Gepensioneerden kunnen tenslotte zonder commercieel belang hun mond opendoen. Ik heb wel collega's gesproken die het met mij eens waren. Mensen die gewoon hun technisch werk doen en zich niet met deze discussies bemoeien. Maar hoe komt het toch dat al die betrokken adviseurs, die natuurlijk heel goed weten hoe het zit, iets totaal anders vertellen?

Consequenties van de bouwmethode

Dan de voortgang van het project. Het is een groot project met momenteel relatief kleine problemen, althans financieel gezien. De gebeurtenissen wekken emoties op. Dat is alles. De panden kunnen tenslotte hersteld worden. Ik stel me voor, dat er zonder enorme financiële consequenties, geen veel betere bouwmethode meer gekozen kan worden. Er zal zeker nagedacht worden over aanpassingen. Maar het werk moet verder. Consequentie is, dat er nog meer aan schades kunnen optreden. Het lijkt een reële optie, dat de gemeente de bewoners of eigenaars aan zou bieden de panden in de kortst mogelijke bouwtijd te herstellen. De aangewezen techniek daarvoor is de schroefinjectiepaal.

Metingen en onderzoek

Er wordt inderdaad heel veel geld uitgegeven aan onderzoek en metingen:
1. Uitgebreid funderingsonderzoek vooraf om de slechte panden alvast vooraf te kunnen verstevigen. Dat klinkt mooi, maar dit type onderzoek is duur. Daar wordt dus een kostenafweging gemaakt. Het onderzoek wat dan in werkelijkheid gedaan wordt is adequaat maar verschaf absoluut geen zekerheid. Als voorbeeld kan ik noemen een pand aan het Rokin alwaar de fundering verbeterd zou moeten worden. Er was een funderingsonderzoek gedaan. Maar toen het pand ontruimd was en onze palen gereed gemaakt waren en onze machine geladen zou worden, bleek dat er al eerder een nieuwe fundering gemaakt was. De onderzoekers hadden dat niet gesignaleerd.
2. Een uitgebreid meetnet is opgezet om in precisie de zakkingen te meten en snel te reageren. Het klinkt mooi. Maar tot nu toe bleek de reactie steeds te laat te zijn.

Herstel

Herstel van de panden is in bijna alle gevallen mogelijk. Ik heb vaker gescheurde panden die ook vervormd waren, in de oude vorm teruggezet.

fundering, funderen, palen voor beperkte werkruimte, micropalen, heien, betonpalen, trillingvrij, trillingarm, trillingsvrij, in Belgiëfundering, funderen, palen voor beperkte werkruimte, micropalen, heien, betonpalen, trillingvrij, trillingarm, trillingsvrij, in België Betonpfähle, Gründung, Fundierung, Rammpfähle, vibrationsfrei, erschütterungsfrei, Rammgerüst, Rammmaschine, Bohranlage, Bohrausrüstung, in Deutschland steel pipe piles, steel tube piles, underpinning, foundation repair, micropiles, minipiles, piling, piles, in the United Kingdom

© 2000- 2008 Walinco alle rechten voorbehouden