baanbrekend in speciale funderingssystemen bij beperkte werkruimte of toegang
 
 
Ook hebben wij vragen aan u. De moderne communicatiemiddelen stellen ons misschien in staat anders onbeantwoorde vragen toch te beantwoorden.

  1. Hebt u nog interessante, leuke of intrigerende pagina's gevonden op internet? ze ! Voor elke pagina die nog niet gelinkt is vanuit deze site maar naar aanleiding van uw mail wel opgenomen wordt, wordt een goede fles wijn uitgeloofd.

  2. Kunt u de melodie van een of meer heiliederen achterhalen? Of zijn er argumenten waarom er nooit enige consistente melodie geweest zou zijn? Uw mooiste reactie zou natuurlijk zijn een e-mail met een .wav bestand.

  3. Zoals u weet is er een fundering benodigd omdat er zwaartekracht is. Immers, zonder zwaartekracht zou een gebouw gewichtloos zijn, en zouden er misschien minder problemen van verzakkingen zijn. Hoe anders zou de wereld eruit zien met een veel grotere of veel kleinere zwaartekracht! Maar ook de grond zou er heel anders uitzien. Met een kleinere zwaartekracht zouden de zandkorrels in de grond minder dicht op elkaar gedrukt worden, zodat daardoor de draagkracht van de palen kleiner zou zijn.
    Vraag:
    Stel, dat de zwaartekracht de helft van de huidige zwaartekracht op aarde zou zijn en, dat de samenstelling van de aardkorst in grote lijnen ongeveer hetzelfde als nu zou zijn, zou dan de fundering van een gebouw een groter of een kleiner aandeel van de bouwkosten uitmaken, dan nu het geval is?
    In ruimtevaart-kringen zal er zeker gedacht zijn aan funderingen op de maan en op Mars. Ook in onderzoekingen op dat gebied zijn wij geïnteresseerd.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie per .

hoofd-pagina