Sint Maartenstoren te Tiel

Sint Maartenskerk, Tiel
De toren is voorzien van een fundering op
trillingvrij gedrukte stalen buispalen

De toren staat op 4 pijlers die elk een gewicht van 1000 ton vertegenwoordigen.

Om elke pijler is een betonnen ring aangebracht, die staat op 16 palen met diameter 324 mm, lang ca. 16 meter.

Links en rechts is een deel van de pijler zichtbaar. De betonnen ringen en palen bevinden zich onder de bestrating.

Funderingswerkzaamheden aan de eerste pijler, alwaar de palen gedrukt werden via een tijdelijke betonnen ring. Deze werkmethode is op voorstel van Walinco gekozen om optimale veiligheid tijdens de uitvoering te bereiken.


Het onder voorspanning zetten van de palen. De tekening is gemaakt tijdens het werk aan de eerste pijler door de architect, ir. N.C.G.M. van de Rijt.