GRONDVERDRINGENDE MICROPAAL
trillingvrij of trillingarm ingedreven

Klik voor groter plaatje Klik voor groter plaatje
foto's van de eerste paaltests, Houtkopersburgwal, Amsterdam, 1999


Klik voor groter plaatje


foto project Nieuwe Leliestraat Amsterdam
trefwoorden:
trillingvrij, trillingsvrij, funderingsherstel, micropaal, micropalen, beperkte werkhoogte of werkruimte, funderingspalen, verzakking, funderingsherstel

De grondverdringende micropaal is een paal met zeer kleine diameter - doorgaans minder dan 150 mm - en met een relatief hoge draagkracht. De paal wordt zeer diep in de vaste zandlaag ingedreven, zodat wrijving langs de paalschacht voor een relatief groot deel van de draagkracht zorgt. De grondverdringende micropaal is een uit stalen buissegmenten opgebouwde paal. De buissegmenten zijn voorzien van een vastgelaste stalen mof, waarin het volgende element geplaatst wordt. Bij het induwen van het volgende element in de buis is een aanzienlijke drukkracht vereist, zodat stevige verbinding ontstaat. Deze verbining heet een wrijvingslas. De sterkte voor druk en voor buiging is vrijwel gelijk aan die van de buis zelf. De paal kan geheel of gedeeltelijk gevuld worden met beton. Gewoonlijk wordt de bovenste 2 of 3 meter van de paal gevuld met beton en wapening als duurzame verbinding aan de betonconstructie. De onderzijde van de paal is afgedicht met een aangelaste stalen voetplaat. De paal kan worden ingeheid met een valblok of worden ingedrukt met een hydraulische installatie.

Omdat met demontabel licht gereedschap gewerkt wordt, is dit systeem geschikt voor het werken onder moeilijke werkomstandigheden en in zeer kleine werkruimten.

De trillingvrij gedrukte paal voor funderingsherstel:

De hydraulisch gedrukte micropaal wordt gebruikt voor funderingsherstel. De benodigde tegendruk levert het te ondersteunen gebouw via een nieuwe in het werk gestorte betonconstructie. In deze betonconstructie worden ankers ingestort en worden sparingen opengelaten voor het drukken van de palen. Deze werkwijze wordt genoemd "trekken aan een vloer". De benodigde tegendruk wordt berekend aan de hand van uitgevoerd grondonderzoek. De drukkracht is meestal 1,8 maal tot 2,3 maal de rekenwaarde van de draagkracht van de paal. Indien de beschikbare tegendruk kleiner is dan de berekende waarde, wordt het aantal palen verhoogd, zodat de benodigde draagkracht lager wordt en derhalve ook de benodigde drukkracht lager wordt. Daar de einddruk voor elke paal geregistreerd wordt, heeft elke paal een proefbelasting ondergaan. Het vervormings- gedrag van de paal is derhalve goed bekend. De paal is daardoor toepasbaar voor constructies waarbij de draagkracht van de paal aan een toelaatbaar maximum gebonden is, zoals bijvoorbeeld bij een partieel funderingsherstel. Bij de werkwijze "trekken aan een vloer" is het mogelijk om de palen onder een vooraf ingestelde voorspanning aan de vloer te bevestigen.
Er wordt gewoonlijk gewerkt bij een beschikbare hoogte vanaf 1,5 m. In principe zijn ook kleinere werkhoogten tot ca. 1 meter mogelijk. Derhalve is het mogelijk een micropaal onder een bestaande fundering te drukken. Deze bestaande fundering wordt dan gebruikt als tegengewicht voor het drukken van de paal.

De trillingarm met een valblok ingedreven micropaal:

De met een valblok ingedreven micropaal wordt zeer diep in de vaste zandlaag ingedreven, dieper dan gebruikelijk is met grondverdringende en geheide palen. Doordat de diameter zeer klein is evenals de massa van de paal, is het benodigde heigewicht en het trillings- niveau geringer. Daar met deze hoge grondspanningen in Nederland relatief weinig ervaring is, is in sommige gevallen een proefbelasting op het werk vereist. De geheide micropaal is derhalve momenteel vooral geschikt voor bijzondere gevallen en/of voor grote projecten.


TOEPASSING GRONDVERDRINGENDE MICROPALEN

algemeen:

 • alwaar de draagkracht van de paal bekend dient te zijn, bijvoorbeeld:
  * voor een partieel funderingsherstel waarbij de nieuwe palen enigszins met de oude fundering dienen mee te zakken;
  * deze micropaal is een praktische konstruktie waarbij een draagkracht ingesteld kan worden omstreeks een vastgestelde waarde;
 • alwaar weinig ruimte voor nieuwe palen is en derhalve slanke palen grote voordelen bieden;
 • in het geval, dat een funderingsproject binnen korte uitvoeringsduur volbracht dient te worden - de snelheid van werken met deze micropaal is hoger dan met enige andere funderingstechniek bij beperkte werkhoogte;
 • alwaar de zettingsverschillen klein dienen te zijn en/of nauwkeuriger voorspelbaar dienen te zijn;
 • in gebieden met grote negatieve kleef, alwaar een paal met kleine diameter en hoge draagkracht te prefereren is;
 • alwaar risico voor bestaande constructies of installaties zou zijn bij toepassing van palen die grond verwijderen of palen die teveel grond verdringen.

voor funderingsherstel:

 • voor funderingsherstel met behulp van een niew te maken betonnen funderingsconstructie - in de meeste gevallen het trillingvrij gedrukte type;
 • voor funderingsherstel in een moeilijk toegankelijke ruimte, bijvoorbeeld een kelder; het benodigde gereedschap kan door een zeer kleine opening worden aangevoerd;
 • voor het zeer geluidarm uitvoeren van een funderingsherstel;
 • voor partieel funderingsherstel;
 • indien de nieuwe funderingspalen tussen oude houten funderingspalen of andere obstakels (niet steen, staal, keien etc.) aangebracht moeten worden, daar de micropalen door de grote sterkte veelal (niet altijd) langs of door het hout kunnen worden gedrukt.
voor overige projecten:
 • bij beperkte werkhoogte en/of toegang;
 • wanneer trillingarm gewerkt moet worden, kan een slanke micropaal met een valblok ingedreven worden, waarbij het trillingsniveau aanmerkelijk lager is dan bij een traditionele geheide paal;
 • waar, bijvoorbeeld om redenen van veiligheid, niet gelast mag worden;
 • waar zeer lange palen vereist zijn, bijvoorbeeld 25 tot 60 m lang.TECHNISCHE INFORMATIE GRONDVERDRINGENDE MICROPALEN:

 • Uitwendige diameter (en wanddikte) stalen buis elementen: 60,3 mm (x 6,3 mm), 76,1 mm (x 6,3 mm), 88,9 mm (x 6,3 mm), 114,3 mm (x 6,3 mm), 139,7 mm (x 6,3 of 8 of 10 mm), 168 mm (x 10 mm), 219 mm (x 10 mm), 273 mm (x 10 mm), 324 mm (x 10 mm), ook andere maten en typen op aanvraag. Lengte buissegmenten: veelal 2 meter, aangepast aan de werkomstandigheden;
 • Uitwendige diameter verbindingsmof: ten minste de buisdiameter + ca. 2 x de wanddikte van de buis;
 • Lengte verbindingsmof: in het algemeen ca. 2 x de buisdiameter;
 • Lengte paal: afhankelijk van de diepte van de draagkrachtige laag, in principe onbeperkt;
 • Rekenwaarde draagkracht: afhankelijk van de draagkrachtige laag en van de beschikbare tegendruk; er is momenteel ervaring tot 550 kN;
 • Rekenwaarde trekkracht: afhankelijk van bodemopbouw, paalconstructie en werkwijze. Hoewel de paal in principe gebruikt zou kunnen worden als trekpaal, is er in de meeste gevallen een andere meer economische oplossing.
 • Schoorstand: gebruikelijk tot 10:1, maar grotere schoorstanden zijn mogelijk;
 • Benodigde tegendruk voor het gedrukte type: volgens opgave, meestal 400 kN-1200 kN;
 • Werkhoogte vanaf 1,5 m, benodigde toegangsbreedte vanaf 0,5 m voor gedrukte palen, respectievelijk 3 m / 0,7 m voor geheide palen;
 • Controlemogelijkheid:
  Na het indrijven van de paal kan de stand van de paalschacht gecontroleerd worden d.m.v. een hellingmeter of door een lamp in de paal te laten zakken. Bovendien ondergaat elke gedrukte micropaal een korte duur proefbelasting. De geheide micropaal wordt gekalenderd en indien nodig proefbelast.
 • Zetting van de paalpunt bij belasting: wordt bij belastingen totaan de gebruiksbelasting vrijwel geheel bepaald door de elastische eigenschappen van de stalen buis.

Er geldt een garantieregeling voor deze palen conform de garantievoorwaarden voor funderingspalen.

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina

klik voor
alternatieve
uitvoerings-
vormen
paalkop