20.30.90 OMSCHRIJVING SCHROEFINJECTIEPAAL (S.I.P.)
20.30.90.01 De S.I.P. is een stalen buispaal, voorzien van een stalen schroefblad in 2 delen aan de onderkant van het puntstuk.
20.30.90.02 De palen al of niet gekoppeld uit te voeren, e.e.a. afhankelijk van de beschikbare werkhoogte.
20.30.90.03 De koppeling van de palen (indien mogelijk) komt tot stand door lassen, waarbij het oplangstuk vooraf is voorzien van een stalen binnenbus.
20.30.90.04 Tijdens het installeren dient de stalen buis gevuld en omhuld te zijn met cementgrout.
20.30.90.05 Het cementgrout samen te stellen uit Hoogovencement (CEM III/B 42,5) en leidingwater. Samenstelling groutmengsel: te specificeren door de fabrikant.
20.30.90.06 Het op diepte brengen van de S.I.P. dient te geschieden door schroeven met een boorkop van voldoende vermogen en onder gelijktijdig injecteren van cementgrout. Het installeren geschiedt zodoende praktisch zonder wrijving en dus trillingvrij.
20.30.90.07 In de slappe (cohesieve) lagen is de penetratiesnelheid relatief groot. In het draagkrachtige zand (diepe zand) wordt het zand laagje voor laagje afgeschrapt en intensief vermengd met een overmaat aan grout, waardor de paaldiameter minimaal gelijk wordt aan die van het schroefblad. In de harde zandlagen kan een op en neer gaande beweging worden uitgevoerd om dit te bereiken.
20.30.90.08 Na verharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal en draagt het een gedeelte van de belasting over naar de grond. Voorts levert het cementgrout een bijdrage aan de corrosiebescherming van de stalen buis.
20.30.90.09 Nadat de paal op diepte is gebracht moet de kopafwerking worden ge´nstalleerd. Deze bestaat uit een kopplaat en stekken t.b.v. de aansluiting met de betonconstructie. Voor palen die beneden het werkniveau moeten worden afgewerkt dient een aangepaste kopafwerking gebaseerd op hetzelfde principe te worden ge´nstalleerd.
20.30.90.10 Het draagvermogen van de palen te bepalen volgens NEN 6740 en NEN 6743.

vorige pagina