Curriculum Vitae dr.ir. V.J. de Waal


Victor de Waal is directeur van Walinco puls- en heibedrijf b.v. sinds 1983.

Na zijn opleiding, gymnasium ß, Vossius Gymnasium, en Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft (cum laude) deed hij zijn promotie-onderzoek, ondersteund door de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, aan de de Technische Universiteit Delft op het gebied van supergeleidende micro-electronica hetgeen in 1983 afgerond werd met het proefschrift "Low noise squids".

In 1982 was hij mede-oprichter van Walinco puls- en heibedrijf b.v., gespecialiseerd in funderingstechnieken voor beperkte werkruimte, waarvan hij in 1983 directeur werd. Sinds 1983 heeft hij zich bezig gehouden met de bedrijfsorganisatie, advies op het gebied van funderingen en innovatie op het gebied van de funderingspalen.

In 2000 heeft hij de bedrijfsactiviteit injectiepalen van Fundamentum b.v. overgenomen en ondergebracht in de daarvoor opgerichte onderneming Funderingstechniek.com b.v. te Sliedrecht.

Hij is uitvinder van diverse funderingstechnieken. Als uitvinder heeft hij octrooien, die sinds 1995 tot conflicten leiden met enige multinationale concerns die ook werken aan heitechnieken.

Daarnaast werkt hij mee aan nationale en europese richtlijnen en normen op het gebied van speciale funderingstechnieken en micropalen.

bedrijfs-informatie