Curriculum Vitae D. de Waal


D. de Waal was directeur van Walinco puls- en heibedrijf b.v. van 1983 tot 2000.

In 1945 trad hij in dienst bij bij De Waal's Industrie n.v., later De Waalpaal b.v., waarvan hij directeur werd. In deze periode was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.

In 1962 vond hij de LTB-paal uit, hetgeen de eerste betonsegmentheipaal in Nederland was.

In 1982 was hij mede-oprichter van Walinco puls- en heibedrijf b.v.

bedrijfs-informatie