Nulpalen zijn palen speciaal gemaakt als referentiepunt voor de meting van de waterstanden. De nulpalen zijn nauwkeuring in hoogte opgemeten ten opzichte van N.A.P., zodat een genormaliseerde hoogte van de waterstanden vastgelegd kan worden.

terug