bedrijfs-informatie
Gegevens ketenaansprakelijkheid

Aansluitingsnummer UWV 12-273516-9
inschrijfnummer handelsregister 33.171.854
loonbelastingsnummer 62.73.725.L01
omzetbelastingnummer NL81.37.80.329B04
G-rekeningnummer 99.10.14.839
Bank Rabobank Amsterdam


schriftelijke stukken ketenaansprakelijkheid