De vraag naar een offerte zonder dat een ontwerp beschikbaar is

Regelmatig worden ons offertes gevraagd voor te maken funderingen waarbij nog geen ontwerp voor de funderingsconstructie gemaakt is. Vragen zijn bijvoorbeeld: "kunt een offerte maken voor een nieuwe fundering onder mijn huis?" of "wat kost de fundering voor de aanbouw aan mijn huis?" of "wat kost de reparatie van mijn fundering?".

Voor antwoord op deze vragen moeten eigenlijk twee verschillende werkzaamheden gedaan worden. Ten eerste moet er een ontwerp en een berekening van de constructie gemaakt worden. Overigens dient als onderdeel daarvan meestal nog een onderzoek gedaan worden aan de bestaande situatie en aan de eigenschappen van de bodem ter plaatse. Daarna kan fase 2 van start gaan, namelijk het maken van een offerte.

Voor het eerste deel, te weten onderzoek, berekening en ontwerp zijn er bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Hiervoor kan men terecht bij constructeurs of architecten. Er dient aan zo'n adviesbureau opdracht verstrekt te worden. Na gereedheid van het ontwerp of een "voorlopig ontwerp" (nog niet in detail uitgewerkt ontwerp, zodat in de beginfase nog niet alle ontwerpkosten gemaakt hoeven te worden) beginnen wij aan het maken van de gevraagde offerte. Deze tweede fase is veelal kostenloos en zonder verplichtingen.

Het probleem is nu, dat het voor sommige opdrachtgevers moeilijk te accepteren is, dat er niet gewoon de gevraagde prijs opgegeven wordt. Immers, de bakker vertelt toch ook eerst wat het brood kost. Daar kost de prijsopgave ook niets. Het verschil is echter, dat de meeste produkten in de winkel enigermate gestandaardiseerd zijn en daardoor ook vaste prijzen hebben. Bij een fundering is dat bijna nooit het geval. Elke situatie is weer anders en moet dus opnieuw berekend worden. In feite doet het funderingsbedrijf al vrij veel werk (overeenkomend met 100 - 3000 of Euro 50 - 1500 per offerte alleen voor de tijdbesteding voor de prijsopgave) exclusief enige ontwerpkosten.

Soms wordt door de aanvrager van de offerte nog tegengeworpen, dat wij toch door de ontwerpkosten voor onze rekening te nemen, een kans hebben op een aanzienlijke opdracht. Helaas blijkt uit het verleden, dat een dergelijke manier van werken tot een te grote kostenverhoging en dus ook verhoging van verkoopprijzen leidt. En daar is niemand bij gebaat.

Een enkele keer leidt deze discussie tot de reactie "ik ga wel bij andere bedrijven informeren". Een dergelijke reactie is ongeveer te vergelijken met: in geval van ziekte bij verschillende artsen of kwakzalvers langs gaan en vragen hoe je weer gezond wordt, zonder de bereidheid bijvoorbeeld een bloedonderzoek of foto te laten maken. De kans is groot, dat de kwakzalver het duidelijkst aangeeft wat er moet gebeuren.

Er is echter wel een enkele uitzondering op deze regel. Dit betreft grote bedrijfsvloeren (ca. 1000 m2 en meer). Deze vloeren zijn thans dermate gestandaardiseerd, dat wij daarvoor veelal prijzen zonder specifiek ontwerp kunnen offreren.

Om bovengenoemde redenen is het thans voor ons niet mogelijk om een offerte te maken, zonder dat ons of een constructeur opdracht verstrekt wordt eerst het project technisch uit te werken.

Overigens zijn er voor sommige situaties van funderingsherstel wel globale richtgetallen op onze web-site te vinden.

Verder is er informatie beschikbaar over "Verbetering van de fundering van een woonhuis" en over "Funderingskwesties bij het kopen van een huis".

Wij zullen op verzoek graag een kostenopgave maken voor het ontwerp van een funderingsconstructie.

 

terug naar de hoofdpagina van Walinco