HERSTEL VAN DE FUNDERING VAN EEN WOONHUIS en UITLEG AAN DE PARTICULIERE HUISEIGENAAR
korte uitgave van de informatie

 

INLEIDING

Verbetering van de fundering van een woonhuis is vaak voor de eigenaar een moeilijk en ondoorzichtig probleem. Er is behoefte aan informatie over dit onderwerp. Dit artikel geeft de richting aan om tot een goede oplossing te komen. Aan de hand van een aantal vragen wordt uitgelegd hoe een funderingsherstel aangepakt wordt.

 

HOE WORDT BEPAALD OF DE FUNDERING HERSTELD MOET WORDEN?

In veel gevallen is evident, dat de fundering verbeterd moet worden. Voorbeelden van deze gevallen zijn:

- Het gebouw is duidelijk scheef. In de gemeentelijke archieven zijn geen gegevens inzake een reeds uitgevoerd herstel te vinden. In dit geval is vaak sprake van een slechte fundering. Slechts een enkele keer komt het voor dat een gebouw in het verleden verzakt is maar thans niet meer zakt. Dan betreft het veelal woningen die zijn gefundeerd op staal (d.w.z. zonder palen) of bijvoorbeeld woningen die in het verleden overbelast zijn geweest. Maar in de meeste gevallen ....................................................................... Voor het vervolg klikt u hieronder het vragenformulier aan.

Vraag om nadere informatie

U kunt van Walinco kostenloos nadere informatie over dit onderwerp ontvangen mits u het vragenformulier geheel in te vullen en per e-mail te verzenden, waarna uitgebreide informatie terug gemaild wordt.

terug naar de hoofdpagina van Walinco