Injectiepalen

Injectiepaal is de benaming van het paalsysteem waarbij stalen buispalen met gelijktijdig injecteren van grout (een mix van water en cement) trillingvrij of zeer trillingarm ingedreven worden. Dit type palen wordt sinds 1980 veelvuldig toegepast in situaties waarbij trillingvrij gewerkt moet worden en in situaties waarbij de ruimte te beperkt is voor gebruik van grote funderingsmachines. Het is bijvoorbeeld mogelijk om deze palen vlak naast bestaande belendingen te installeren. Het is een techniek die de omgeving weinig of geen overlast bezorgt.

Injectiepalen hebben bovendien een hoog draagvermogen en goede vervormingseigenschappen.

In de loop der jaren zijn duizenden projecten met deze palen uitgevoerd.

terug naar de produktinformatie