klik voor groter plaatje

trefwoorden:
heiwerken, betonsegmentpalen, schakelpalen, segmentpalen, systeempalen, schroeven, schroefverbinding, beperkte werkhoogte of werkruimte, funderingspalen, trillingarm, heien, heiwerk
BETONSEGMENTPAAL type SV

(trillingarm ingedreven, grondverdringend)

De Schroef-Verbinding-paal is een paal opgebouwd uit geprefabriceerde gewapend betonsegmenten. Elk betonsegment bevat een doorlopende centrale wapeningsstaaf met schroefdraad. Door middel van deze schroefdraad worden de elementen onderling gekoppeld, zodat een paal met doorlopende wapening ontstaat. De verbinding kan drukkrachten, trekkrachten en momenten opnemen. Om corrosie tegen te gaan kan de schroefdraadverbinding van de omgeving worden geisoleerd door middel van een vetomhulling en een afdichtingsring.

De paalelementen worden met grote precisie geprefabriceerd. Met name de kop-vlakken worden nauwkeurig haaks ten opzichte van de paalas uitgevoerd. Scheef op elkaar plaatsen van de elementen is bij dit systeem niet mogelijk. Daardoorontstaat een nauwkeurig rechte paalas.

Het SV-verbindingssysteem geeft een verbetering ten opzichte van voorheen gebruikte verbindingen in buigstijfheid, rechtheid van de paal, trekopname, momentopname, corrosiebestendigheid, betrouwbaarheid en kostprijs. Door de verbeterde mechanische eigenschappen van de koppeling is het mogelijk geworden deze segmentpaal van een verbrede voet of voetplaat te voorzien.

De paal wordt ingedreven met een valblok. Hiervoor is een speciale verende heimuts is ontwikkeld, die zorgt voor een optimale aanpassing tussen valblok en paal. Hiermee wordt bereikt, dat een zo groot mogelijk gedeelte van de heienergie gebruikt wordt voor het indrijven van de paal, zodat slechts een klein gedeelte van deze energie in de vorm van trillingen aan de omgeving wordt doorgegeven. Deze techniek maakt het tevens mogelijk de palen met een relatief klein valblok diep in de vaste laag te drijven, zodat een grote draagkracht bereikt kan worden. Voor dit paalsysteem zijn heimachines in diverse grootten beschikbaar. De paal is zeer geschikt voor gebruik bij beperkte werkruimte of bij beperkte toegang.TOEPASSING SV-PALEN:
 • bij beperkte werkhoogte, of beperkte toegangsruimte;
 • als trekpaal;
 • als de paal momenten of horizontale krachten moet opnemen;
 • t.b.v. een korte bouwtijd;
 • als i.v.m. obstakels in de grond een buigstijve paal vereist is;
 • er kan explosieveilig gewerkt worden;
 • er kan veelal met electrische machines gewerkt worden, zodat er geen uitlaatgassen vrijkomen.TECHNISCHE INFORMATIE SV-PALEN:

 • Klik hier om kostenloos paalbelastingen te laten uitrekenen op deze website (mits u een digitale sondering als .gef bestand ter beschikking heeft.
 • Maten 210 mm 280 mm
  lengte betonsegmenten: 1,5 m 1,5 m of 2 m
  sterkteklasse beton: B45 B45
  centrale staaf: GEWI-staaf 20 mm 28 mm
  staalkwal. 500/550 500/550
  minimaal aandraaimoment 350 Nm 500 Nm
 • De verbindingen nabij of boven de grondwaterspiegel (doorgaans de verbinding tussen de bovenste twee elementen van de paal) worden tegen corrosie beschermd door een geslotencellig polyetheen afdichtingsring en een vetomhulling;
 • Haaksheid paalkop:     0,01 rad.;
 • Mechanische eigenschappen 210 mm 280 mm
  rekenwaarde draagkracht schacht 650 kN 1100 kN
  rekenwaarde trekkracht schacht 110 kN 210 kN
  rekenwaarde moment (buiging)
  voor een op druk belaste paal
  9 kNm 20 kNm
 • Lengte paal: afhankelijk van de bodemgesteldheid tot ca. 30 m;
 • of een voetplaat: 210 mm 280 mm
  zijde driehoekige voetplaat of voet 365 mm 485 mm
  oppervlakte voet 0,0573 m2 0,102 m2


  Bij kleine of grote normaalkrachten en bij trekkrachten hangt het toelaatbaar moment in de paal slechts weinig af van de verdeling van de wapening. Dus voor de optredende belastingen tijdens transport of heien van de paal en in de meeste gevallen tijdens gebruik dienen aan de centrale wapeningsstaaf dezelfde eisen (wapeningspercentage) te worden gesteld als aan een prefab betonpaal;

 • Schoor tot 6:1;
 • Werkhoogte vanaf 3 m, benodigde toegangsbreedte vanaf 0,7 m;
 • Minimale afstand vanaf hart paal tot aan een muur: 400 mm of meer, afhankelijk van paalafmetingen, machine en werkruimte;
 • Controlemogelijkheid: de paal wordt gekalenderd.

Voor indicatie van de geluiden geproduceerd bij deze werkzaamheden klik hier.

Voor de gedetailleerde gegevens betonelementen klik hier.

Er geldt een garantieregeling voor deze palen conform de garantievoorwaarden voor funderingspalen.

documentatieblad in pdf-formaat (meer geschikt voor afdruk op papier)

Wijzigingen voorbehouden

Klik hier om kostenloos paalbelastingen te laten uitrekenen op deze website (mits u een digitale sondering als .gef bestand ter beschikking heeft.

hoofd-pagina