trefwoorden:
trillingvrij, pulspalen, pulspaal, pulsen, boorpalen, stalen buispalen of buispaal, beperkte werkhoogte of werkruimte, funderingspalen

STALEN BUISPAAL
trillingvrij

Dit type paal wordt opgebouwd uit stalen buizen, die door middel van draaien of wrikken in combinatie met pulsen op diepte worden gebracht. De paal wordt samengesteld uit elementen met een lengte van ca. 2 meter, die door electrisch lassen onderling verbonden worden. Het onderste buiselement kan worden voorzien van een schroefblad. Als de paal op diepte is, wordt een verbrede voet onder de paal gevormd. De grootte van de voet wordt aangepast aan het vereiste rekenwaarde draagkracht. De paal wordt gevuld met beton en aan de bovenkant afgewerkt met een kopwapeningsnet. Zonodig kan de paal over de gehele lengte gewapend worden. Het gereedschap benodigd voor dit paalsysteem is geheel demontabel en heeft afmetingen kleiner dan 700 mm, zodat binnenshuis of bij beperkte toegang gewerkt kan worden. Deze trillingvrije werkwijze van indrijven van stalen buispalen wordt toegepast waar heitrillingen niet toelaatbaar zijn. Als voordeel van dit paalsysteem kan genoemd worden de verbrede paalvoet die zorg draagt voor een gunstig zettingsgedrag, vergelijkbaar met een geheide paal, en de controleerbaarheid van de schachtopbouw na het indrijven van de stalen buis.

Naast de hier beschreven techniek is er een hierop gelijkende techniek, die veelal aanmerkelijk economischer is, en slechts een licht verhoogd trillingsniveua met zich meebrengt.


TOEPASSING TRILLINGVRIJ INGEDREVEN STALEN BUISPALEN:
 • wanneer trillingvrij gewerkt moet worden, zoals bijvoorbeeld in of nabij bouwvallige konstrukties, of bij trillinggevoelige apparatuur;
 • wanneer gezien zeer dichte zandlagen heien niet mogelijk is;
 • bij beperkte werkhoogte;
 • in een moeilijk toegankelijke ruimte, bijvoorbeeld een kelder;
 • voor zeer geluidarm werken, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of scholen;
 • er kan explosievrij gewerkt worden;
 • als mantelbuis voor liftplunjers.TECHNISCHE INFORMATIE TRILLINGVRIJ INGEDREVEN STALEN BUISPALEN:

 • Diameter stalen buis elementen: 133 mm, 168 mm, 219 mm, 273 mm, 324 mm, 355 mm, 406 mm, 457 mm, groter op aanvraag;
 • Diameter paalvoet: tot 1,7 x diameter buis;
 • De lengte van de paal is afhankelijk van de diepte van de draagkrachtige laag; lengten van enkele tientallen meters kunnen gerealiseerd worden;
 • Sterkteklasse beton: B25 of B35;
 • Wapening: ten minste de bovenste ca. 2,5 m;
 • Rekenwaarde draagkracht: tot 1200 kN;
 • Schoor max. 5:1;
 • Lengte buiselementen: aangepast aan de werkomstandigheden;
 • Bij explosiegevaar kunnen de paalelementen d.m.v. schroefkoppelingen onderling verbonden worden, i.p.v. electrisch lassen;
 • De benodigde werkhoogte bedraagt 2 m. Onder bijzondere omstandigheden kan bij een kleinere hoogte gewerkt worden;
 • Toegangsbreedte: vanaf 0,6 m, afhankelijk van de paalafmetingen en van het benodigde gereedschap;
 • Controlemogelijkheid:
  Door visuele inspectie van de binnenkant van de stalen buis kan de rechte stand van de paal in de grond gecontroleerd worden. Indien nodig kan het indrijfniveau gecontroleerd worden door het nemen van grondmonsters uit de holle paalkern.


Er geldt een garantieregeling voor deze palen conform de garantievoorwaarden voor funderingspalen.

documentatieblad in pdf-formaat (meer geschikt voor afdruk op papier)

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina